Volver

14/03/2012  

PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA CULTURA DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA EN 2012.


El 14 de marzo de 2012 la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Santiago, presentó a la Diputación de A Coruña la solicitud  y documentación necesarias para la "Convocatoria de programas de apoio á cultura. Dirixidos a entidades para actividades e investimentos ano 2012".

Con esta solicitud el principal objetivo que se persigue este año es la gestión de la biblioteca de la RSEAPS, que comparte localización con el archivo, para que se mantenga en adecuadas condiciones para su consulta por parte de estudiantes, investigadores e historiadores.

En las bases de dicha convocatoria se incluian las siguientes líneas estratégicas:

“A Deputación da Coruña ten entre as súas prioridades políticas o apoio ás entidades sen ánimo de lucro na realización de actividades, na mellora de infraestructuras e na dotación de equipamentos culturais e, deste xeito, contribuir a que acaden os obxectivos que lles son propios e fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación.

Na presente convocatoria fíxanse as iniciativas que contribúen á realización das ditas prioridades e márcanse obxectivos de carácter xeral: o amelloramento da xestión e da organización das asociacións e das actividades desenvolvidas por elas, fomentando a adecuación dos medios que teñan a súa disposición, integrando nas actividades socioculturais á poboación en xeral, e á mocidade, ás mulleres e aos maoires, en particular.

Son prioritarias nesta convocatoria as accións tendentes a facilitar á cidadanía un uso activo e creativo do ocio, sinaladamente a través da formación nalgunha expresión artística e no seu perfeccionamento.

A Deputación quere contribuir a promover a difusión e a posta en valor de todas as manifestacións da cultura e identidade propia de Galicia, así coma as destinadas a recuperar o rico patrimonio provincial: tradicional, histórico, musical, folklórico, arquitectónico, etnográfico, lingüístico etc...”

© Real Sociedad Económica de Amigos del País
de la ciudad de Santiago - 2008

Inicio  -  La Institución  -  Contacto  -  Legal  -  Política de cookies