Volver

11/10/2012  

CONVENIO DE COLABORACIÓN CULTURAL ENTRE EL CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LA RSEAPS.


Firmaron este convenio el 11 de octubre de 2012, por parte del Excmo. Concello de Santiago de Compostela su Alcalde, don Ángel Benito Currás Fernández y por parte de la RSEAPS, su presidente Juan Bautista de La Salle Barreiro Pérez.

Destacando en el manifestando del convenio:

"Que o Concello de Santiago conta entre as súas funcións a celebración de convenios e concertos con institucións públicas e privadas para levar a cabo as tarefas da súa competencia, incluíndose nelas a realización de accións de fomento e difusión da cultura.

Que a Ral Sociedade Económica de Amigos do País vén traballando na difusión e ensalzamento da Cultura en Galicia, parcipando co Concello, entre outros, na organización de eventos diversos.

Que a Rela Sociedade Económica de Amigos do País desenvolve unha actividade continuada no eido da promoción da leitura, promoción da investigación no ámbito das humanidades, a arquivística, o patrimonio e a economía, realización de conferencias e foros.

Que a devandita iniciativa cultural resulta de especial interese para o Concello de Santiago polo seu impacto positivo na difusión da cultura, do patrimonio e da historia recente de Galicia.

 

E por isto é que se acorda establecer un convenio de colaboración, tendo á Real Sociedade Económica de Amigos do País como beneficiaria."

 

© Real Sociedad Económica de Amigos del País
de la ciudad de Santiago - 2008

Inicio  -  La Institución  -  Contacto  -  Legal  -  Política de cookies